Klik på billederne til højre for at åbne budgetter

Købsprocessen af Villa Stabbia

 

  1. Etablering af aftale mellem køber og sælger.

Mellem den nuværende ejer af Villa Stabbia (sælger) og Mit Italienske Slot a/s (køber) er der den 27.03.2019 indgået en bindende aftale om købet.

Købet gennemføres senest d. 1. april 2020, og forudsætter at Mit italienske Slot a/s på daværende tidspunkt har tilvejebragt i alt kr. 46 mio. via aktietegning til finansiering af købet og Fase I af en renovering, i alt kr. 46 mio. Dette forudsætter at der er tegnet 180 aktieportioner á kr. 250.000. Aftalen om købet ses her. KLIK

  1. Tegning af de første 180 aktieportioner.

For at blive aktionær i Mit italienske Slot a/s og dermed medejer af Villa Stabbia, tegnes B-25 aktier á kr. 10.000 til kurs 100. Dette foregår ad to omgange.

Først tegnes 1 stk. B- aktie a kr. 10.000 til kurs 100. Dermed bliver du aktionær i Mit italienske Slot a/s, opnår stemmeret på generalforsamlingen og en fortegningsret til tegning af yderligere 24 stk. B-aktier ved en senere kapitaludvidelse. Tegningsblanket ses her KLIK

Når i alt 180 ejere af 1.stk. B-aktier har bekræftet, at de ønsker at udnytte deres fortegningsret, og forudsætningerne herfor er opfyldt, afholdes en generalforsamling, hvor det endelige køb vedtages. Som aktionær skal du i første omgang kun indbetale kr. 10.000 og er ikke forpligtet til yderligere indbetalinger.

Når du senere skriftlig bekræfter, at du deltager i kapitaludvidelsen, og generalforsamlingen beslutter købet, er du forpligtet af dette tilsagn, men kun såfremt købet gennemføres – ellers bortfalder dit tilsagn.

  1. Notaren færdiggør den endelige formelle handel.

En handel af fast ejendom i Italien kræver et nøje fastlagt forløb hos Notaren. Notaren er en offentlig udnævnt advokat, som har licens til at gennemføre en ejendomshandel. Dette forløber ligeledes i to tempi. Først underskriver køber og sælger de fornødne dokumenter og sælger deponerer et væsentligt beløb, typisk 10 %. Herefter sikrer notaren, at alle oplysninger og forudsætninger for handlen og ejendomme, er til stede. Notaren sikrer at køber og sælger er bekendt med disse og herefter underskrives hos Notaren det endelige skøde. Samtidig forfalder de resterende 90% til betaling.

Som aktionær indbetaler du i forlængelse af generalforsamlingen kr. 240.000. Dette foregår på en særlig deponeringskonto.

  1. Overtagelse af Villa Stabbia. Start på ferieophold og renovering.

Efter underskrift af skødet hos Notaren og betaling af restsummen til sælger overdrages nøglerne til Mit italienske Slot a/s. Efter overtagelse sker følgende:

  • Der afholdes en arbejdsuge, hvor frivillige aktionærer kan deltage i de mest umiddelbare maleropgaver, lettere renoveringer, udskiftning af delle af interiøret m.m.
  • De første aktionærers ferieophold påbegyndes i forlængelse heraf, der må for de første gæster forventes mindre gener fra byggeri
  • Den egentlige drift påbegyndes parrallet med renoveringen
  • Fase I af den planlagte renovering gennemføres. Denne betegnes internt ”Need to be done”. Se nærmere beskrivelse af Fase I
  • Der tegnes fortsat aktier til finansieringen af Fase II af renoveringen. Der tegnes 44 portioner aktier, kursen er nu 110 og disse aktionærer betaler kr. 275.000 for deres 25 aktier á kr. 10.000
  1. Renoveringen Fase II.

Denne del af renoveringen, der internt betegnes ”Nice to be done”, igangsættes straks finansieringen hertil er tilvejebragt via tegning af yderlegere 44 aktieportioner. I alt kr. 12.100 mio. I praksis forventes denne renovering at foregå i umiddelbar forlængelse af Fase I.

Formålet med at opdele renoveringen i to faser er at sænke antallet for nødvendige tegnede aktier til at købet kan gennemføres, således at vi kan komme i gang og aktionærerne kan få optimal udnyttelse af sommeren 2020 på Villa Stabbia.