Klik på billedet for at hente Kapitaludvidelsesblanket.

Kapitalforhøjelse:

Ved kapitalforhøjelsen tegner hver enkelt B-aktie 24 stk. supplerende B-aktier a kr. 10.000 til kurs 100 til et samlet beløb kr. 240.000.

Når kapitalforhøjelsen er tiltrådt opnås de fulde aktionærrettigheder:

  • Stemmeret til generalforsamlinger
  • Mulighed for at opstille til bestyrelse
  • Mulighed for deltagelse i arbejdsgrupper og arbejdsuge
  • Mulighed for at bestille ophold på Villa Stabbia straks der åbnes for bookingen

Indbetaling:

Du tiltræder kapitalforhøjelsen ved at udfylde en særskilt blanket herfor. Du kan vælge mellem tre forskellige modeller for betaling:

Model 1 – straks. Kurs 100

Herved opnås de fulde aktionærrettigheder straks kapitaludvidelsesblanketten er fremsendt. Der indbetales på følgende måde:

  • 2% i alt kr. 4.800,- indbetales når bekræftelse på modtagelse af tegningsblanketten er fremsendt
  • 98% i alt kr. 235.200,- indbetales 10 dage efter afholdelsen af en ekstraordinær

generalforsamling i Mit Italienske Slot a/s. Denne afholdes når det igen er muligt at samle alle aktionærerne, som har kapitaludvidet. I dagsordenen til denne ekstraordinære generalforsamling vil indgå tiltrædelse af Addendum II – det endelig grundlag for købet af Villa Stabbia. Der indbetales på anvist deponeringskonto hos Spar Nord. Herfra vil kun selskabets advokat kunne frigive midler, når købsaftalen er underskrevet. Herfra udstedes samtidig aktiebreve ligesom kapitaludvidelsen anmeldes.

Model 2 – først besigtige Villa Stabbia, så betale. Kurs 100

Du ønsker at besigtige Villa Stabbia og udnytte muligheden for gratis prøveophold og rundvisning.

Du har en frist på fire uger til at udnytte din tegningsret. Fristen beregnes fra det tidspunkt, hvor et besøg igen er muligt ifølge såvel de danske som italienske myndigheder.

  • Der indbetales i alt kr. 240.000 senest ved udløbet af denne periode på fire uger. Er købet endnu ikke effekturet på dette tidspunkt indbetales på deponeringskonto som model I. Er købet i mellemtiden gennemført, indbetales på anvist driftskonto.

Model 3 – aktionær, men på et senere tidspunkt. Kurs 110

Du kan som tredje mulighed give tilsagn om køb, men vælge at udskyde betalingen. Herved opnås de fulde aktionærrettigheder først på et senere tidspunkt, når indbetaling er bekræftet.

Du deltager ikke i den igangværende kapitaludvidelse, men i en senere kapitaludvidelse for aktieportioner fra nr. 181-212. Dette foregår nu til kurs 110. Denne udvidelse er beskrevet i referatet fra generalforsamlingen d. 29. marts 2020 og indskrives i vedtægterne.

Du bliver varslet med en frist på tre uger når aktieportion 200 tegnes, idet tegningen da hastigt nærmer sig de maksimale 212. Du har herefter to uger til at tage stilling til, om du vil udnytte din tegningsret.

Du har fortsat mulighed for prøveophold og rundvisning.

  • Der indbetales i alt kr. 240.000 x kurs 110 = kr. 264.000 senest ved udløbet af disse to uger på anvist driftskonto.