IDEEN BAG MIT ITALIENSKE SLOT A/S

Mere lader sig gøre, flere tager initiativ, den fælles viden og erfaring bliver større – jo flere vi er.

I alt sin enkelthed giver det god mening, når flere familier ejer en feriebolig sammen i stedet for, at hver især køber sin egen, som ofte står tom en stor del af året. Deleøkonomi er kommet for at blive med tanke på at undgå ressourcespild

Mange har en drøm om en feriebolig under sydlige himmelstrøg. Det er imidlertid både dyrt og besværligt at købe og vedligeholde en feriebolig måske 1700 kilometer hjemmefra. Samtidig følger nærmest en forpligtelse til fremadrettet at benytte den nyerhvervede feriebolig i de fleste ferier. Drømmen ender ofte som en tung møllesten om halsen!

Ved at mange familier løfter i samlet flok, bliver drømmen til virkelighed. Sammen køber vi et stort feriested Villa Stabbia til forventelig € 4,3 mio. (oprindelig pris aftalt 2019 til € 4,8 mio.), i hjertet af Toscana. Alt betales kontant. Du og din familie bliver medejer af et sted, som er uden for rækkevidde for de fleste. Alle de praktiske udfordringer, der følger med et ejerskab bliver løst i et professionelt set up.

Efter at Villa Stabbia er købt og betalt kontant bidrager alle aktionærer med et beløb til de faste omkostninger på kr. 500 pr. måned og ca. kr. 200 pr. overnatning pr. person i gennemsnit til de variable omkostninger. Læs mere – driftsbudgettet

 Villa Stabbia fungerer frem til overtagelse 2020 som Agriturismo, på dansk ”herregårdsferie”. Efter mindre bygningsmæssige tilpasninger i 2020-21 rummer Villa Stabbia 25stk. ferielejligheder foruden en lang række fællesfaciliteter, swimmingpool, tennisbane, biblioteker, poolhuse m.m.., hertil kommer et grundareal på 10 hektar med 2500 økologiske oliventræer. Læs mere om Villa Stabbia.

Fra 2020 benyttes Villa Stabbia efter overtagelsen alene til ophold for os aktionærer, vore familier og medrejsende venner. Ved fuld belægning er der kapacitet til 25 familier og 60-65 personer.  Som ekstra reservekapacitet er der mulighed for på et senere tidspunkt evt. at ombygge en garage og et udhus til i alt 3 yderligere boliger.

Et gennemtestet og meget fleksibelt bookingsystem byggende på 26 års erfaringer sikrer, at alle i gennemsnit er garanteret 6 ugers ophold årligt på Villa Stabbia. Princippet er, at du kommer når det passer dig, bliver så længe du har tid, og disponerer et eller flere værelser alt efter, hvor mange medrejsende du medbringer.

VISION

Vi realiserer drømmen om det gode liv og fællesskabet i Toscana.

 MISSION

Mit italienske Slot skaber rammerne for at realisere det gode liv for os aktionærer, vores familier samt gode venner ved at erhverve, drive og udvikle en større fælles italiensk feriebolig I Toscana. Vi skaber i fællesskab aktiviteter, oplevelser og samvær på et niveau, som kun er muligt, fordi vi er mange, der løfter i flok.

12 GRUNDLÆGGENDE PRINCIPPER 

– uddrag fra aktioæroverenskomsten   

 1. Alle aktionærer har samme rettigheder og forpligtelser
 2. Ingen aktionærer kan vinde hævd
 3. Fordeling af retten til ophold foregår efter point på et objektivt, transparent, retfærdigt og operationelt grundlag
 4. Ophold er fleksibelt i forhold til længde, sæson og antal værelser
 5. Aktionærer har ret til at bidrage med ulønnet og frivilligt arbejde
 6. Indkøbte ydelser fra eller ansættelse af aktionærer beskrives i Årsberetningen
 7. Selskabet har ingen gæld og en positiv likviditet
 8. Selskabets omkostninger omfatter afskrivninger til løbende fornyelse af bygningsmassen, tekniske installationer, interiør og nye tiltag
 9. Selskabets primære omsætning er aktionærers faste bidrag og betaling for ophold
 10. Pris for ophold og tildelingen af point kan reguleres årligt for at tilskynde til udnyttelse af kapaciteten i alle sæsoner og opfyldelse af budget.
 11. Der tilrettelægges kommunikationsform og -kanaler, som sikrer aktionærer et højt faktuelt informationsniveau om alle væsentlige forhold, herunder periodisk rapportering om selskabets økonomi
 12. Sælger bestemmer prisen på aktier, som ønskes solgt

Læs mere – aktionæroverenskomsten.

HVEM ER DE ANDRE AKTIONÆRER?

Aktionærerne kommer fra hele Danmark. Investeringen på kr. 275.000 for på nuværende tidspunkt at blive medejer skal ses som en sikker langsigtet investering i det gode liv. Udbyttet er et fælles sted for familien, hvor man kan mødes på tværs af generationer. Her er masser af plads til alle!

Aktierne kan gå i arv – eller de kan videresælges, du bestemmer selv kursen. Værdierne er intakte i toskansk jord og sten.

En anden fællesnævner for aktionærerne er et generelt overskud mentalt og økonomisk til at leve livet.  Samt en indstilling til, at mere kan lade sig gøre når flere deles om omkostninger og mange bidrager med fælles viden og erfaring.

Størrelse gør en forskel – netop fordi vi er mange kan vi købe et eksklusivt sted som Villa Stabbia og samtidig få råd til professionelle løsninger omkring drift og vedligeholdelse.

Vi har råd til professionelle løsninger.

Det bliver sjovere og kalenderen bliver fuld af aktiviteter, du bestemmer selv hvor meget, og hvad du deltager i, du er på ferie.

En god måde til at hilse på andre kommende aktionærer er at deltage i informationsmøder eller Åbent Slot i Toscana.

Læs mere – Infomøde

Læs mere – Åbent slot