Budgetter.

Der skelnes mellem 2 forskellige budgetter:

  1. Købsbudget til køb og opgradering (se købsbudget)

Alle omkostninger og afgifter forbundet med dansk og italiensk datterselskabs stiftelse, handel og afgifter i forbindelse med køb af Villa Stabbia samt tegning af aktier og markedsføring overfor kommende aktionærer.

Omkostninger i forlængelse af købet med henblik på en generel opgradering af inventar, teknik og en bygningsmæssig tilpasning til den fremtidig funktion er indeholdt i købsbudgettet.

  1. Driftsbudget

De løbende faste og variable omkostninger forbundet med ejerskab og aktionærers ophold på Villa Stabbia.

 Finansiering.

  1. Købsbudget til køb og opgradering.

Det fælles ejerskab tager udgangspunkt i at Villa Stabbia købes og alt i forbindelse med handlen betales kontant. Det samme gælder for de planlagte opgraderinger af inventar, teknik og bygninger. Det er et klart mål ikke at optage lån.

Finansieringen af købet og opgraderingen finder sted ved aktietegning. Antallet af aktier og aktionærer er afstemt efter at der er tilstrækkelig kapital hertil.

Købet realiseres ved tegningen af 180 aktieportioner á kr. 250.000 og her igangsættes opgradering Fase I til i alt 20 boenheder. Ved yderligere tegning af 44 aktieportioner á kr. 275.000 igangsættes opgradering Fase II nu til i alt 28 boenheder. Se nærmere i købsbudgettet.

3.Driften

Faste omkostninger:

De faste omkostninger finansieres via et årligt bidrag, som alle aktionærer er forpligtet til at betale. Beløbet er i 2020 og 2021 kr. 500,- pr. måned eller kr. 6.000 årligt.

Størrelsen af dette beløb matcher de løbende omkostninger og kan kun ændres ved en beslutning på den årlige generalforsamling.

Hensigten med det faste bidrag er at sikre den fornødne basisøkonomi, som alle aktionærer bidrager forholdsmæssigt til uafhængigt af hvor meget stedet benyttes. 

De variable omkostninger:

De variable omkostninger finansieres via aktionærernes betaling for ophold. Der betales et beløb pr. nat pr. person. Beløbet varierer efter sæson og værelseskategori. Der udarbejdes en prisliste, som viser prisen afhængigt af sæson og værelseskategori.

Beløbet udgør gennemsnitlig kr. 200 pr. nat.

I efterfølgende driftsbudget ses at følsomheden for belægningen er begrænset, det gør ikke så meget om belægningen er 70% eller 80%, netop fordi de faste omkostninger betales uafhængigt af ophold, og der er sammenhæng for en stor del af de variable omkostninger med belægningen.

Driftsbudget
Omkostninger:
Forudsætninger:
Udgangspunktet i nedenstående er Fase II og en belægning på 80 %
I Fase I skønnes de variable omkostninger at udgøre 20/28 del af Fase II  med 20 boenheder i Fase I og 28 boenheder i Fase II  i drift.
Omkostningerne er opdelt i faste og variable omkostninger
Faste omkostninger er omkostninger uafhængigt af gæster gæster,  hvor bygningerne m.m. er under opsyn og bevares
Variable omkostninger er omkostninger i forbindelse med aktionærernes overnatninger og benyttelse af stedet
Udgangspunktet er i en belægning på 70 % og 80%
 Faste omkostninger Variable omkostninger Totale omkostninger
Ejendom  Uafhængigt af belægning 70% 80% 70% 80%
Skatter                              60.000                             –                   –           60.000             60.000
Forsikring                              75.000                             –                   –           75.000             75.000
Renovation                              10.000                     22.500           25.000           32.500             35.000
Pool                                5.000                     43.000           45.000           48.000             50.000
Småanskaffelser                              50.000                   140.000         150.000         190.000           200.000
Vedligeholdelse løbende                            100.000                   175.000         200.000         275.000           300.000
En årlig aktionæruge                                     –                   180.000         200.000         180.000           200.000
Total ejendom                            300.000                   560.500         620.000         860.500           920.000
Forbrug
El                              50.000                   131.250         150.000         181.250           200.000
Solpaneler salg af el –                           10.000                   – –         10.000 –           10.000
Vand                              10.000                     56.875           65.000           66.875             75.000
Kloak/Septiktank                                5.000                     20.000           25.000           25.000             30.000
Gas                              50.000                     87.500         100.000         137.500           150.000
Rengøringsartikler                                5.000                       4.500             5.000             9.500             10.000
Vask Linned/håndklæder                              10.000                     78.750           90.000           88.750           100.000
Total forbrug                            120.000                   378.875         435.000         498.875           555.000
Ansatte Italien
Bestyrer                            150.000                   150.000         150.000         300.000           300.000
Kørsel og rejser                              15.000                     15.000           15.000           30.000             30.000
Handyman                            100.000                   100.000         100.000         200.000           200.000
Rengøringspersonale                              50.000                   218.750         250.000         268.750           300.000
Totalt ansatte                            315.000                   483.750         515.000         798.750           830.000
Administration Italien
Kontorhold                              10.000                     15.000           15.000           25.000             25.000
Alarm                              10.000                             –                   –           10.000             10.000
Telefon                                2.000                       8.000             8.000           10.000             10.000
Booking                                     –                     30.000           30.000           30.000             30.000
Lokale rådgivere/bank                              10.000                     40.000           40.000           50.000             50.000
Revision                              20.000                     20.000           20.000           40.000             40.000
Total administration Italien                              52.000                   113.000         113.000         165.000           165.000
Administration Danmark
Regnskab                              40.000                   140.000         140.000         180.000           180.000
Revisor                              10.000                     30.000           30.000           40.000             40.000
Bestyrelse                              20.000                     20.000           20.000           40.000             40.000
Generalforsamling                              20.000                     10.000           10.000           30.000             30.000
Direktør funktion                              40.000                     80.000           80.000         120.000           120.000
Kørsel og rejser                              50.000                   120.000         120.000         170.000           170.000
Ekstern rådgiver                              28.600                     21.400           21.400           50.000             50.000
Diverse                              22.000                     28.000           28.000           50.000             50.000
Total administration Danmark                            230.600                   449.400         449.400         680.000           680.000
Hensættelser til større investeringer
Inventar                              20.000                   113.750         130.000         133.750           150.000
Teknik                              50.000                     43.750           50.000           93.750           100.000
Bygninger                              50.000                   131.250         150.000         181.250           200.000
Total hensættelser                            120.000                   288.750         330.000         408.750           450.000
Total                         1.137.600                2.274.275      2.462.400      3.411.875        3.600.000
Omsætning:
Forudsætninger:
Fast bidrag udgør kr. 6.000 pr. aktionær årligt inklusiv 10% moms, eksklusiv moms kr. 5.455
Ovenatning  betales pr. person pr. nat
2 scenarier med forskellige gennmsnitspriser pr. nat for overnatning Inklusiv/eksklusiv 10% moms
Udgangspunkt i 2,5 person pr. nat pr. boenhed, 3. person får 50% rabat
2 belægningsgrader af boenhederne: 70%/251 dage og 80%/286 dage
1 uge afsat til aktionæruge
224 aktionærer og 28 boenheder
Fast bidrag 70% 80%
224 aktionærer a kr.6000/ 5.455                         1.221.920                1.221.920
Overnatningsbidrag
Inklusiv moms/Eksklusiv moms
Ved prisen 180/164 nat/pers                         2.881.480                3.293.120
Ved prisen 200/182 nat/pers                         3.197.740                3.654.560
Ved prisen 220/200 nat/pers                         3.514.000                4.016.000
Samlet omsætning ved tre priser
Ved prisen 180/164 nat/pers                         4.103.400                4.515.040
Ved prisen 200/182 nat/pers                         4.419.660                4.876.480
Ved prisen 220/200 nat/pers                         4.735.920                5.237.920
Resultat ved 70% belægning Samlet omsætning  Samlede omkostninger Resultat
Ved prisen 180/164 nat/pers                         4.103.400                3.411.875         691.525
Ved prisen 200/182 nat/pers                         4.419.660                3.411.875      1.007.785
Ved prisen 220/200 nat/pers                         4.735.920                3.411.875      1.324.045
Resultat ved 80% belægning Samlet omsætning Samlede omkostninger Resultat
Ved prisen 180/164 nat/pers                         4.515.040                3.600.000         915.040
Ved prisen 200/182 nat/pers                         4.876.480                3.600.000      1.276.480
Ved prisen 220/200 nat/pers                         5.237.920                3.600.000      1.637.920